وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از روسیه می خواهد تا فوراً زندانیان سیاسی و مذهبی در این کشور را آزاد کند.

به گزارش خبرگزاری موج، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی سخنانی از روسیه درخواست کرد فورا زندانیان سیاسی مذهبی در این کشور را آزاد کند.

واشنگتن به شدت نگران افزایش تعداد زندانیان سیاسی و مذهبی در روسیه است

وزارت خارجه آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد: واشنگتن به شدت نگران افزایش تعداد زندانیان سیاسی و مذهبی در روسیه است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا در این خصوص ادعا شده است که بیش از ۱۵۰ زندانی سیاسی و مذهبی در روسیه تحت بازداشت قرار دارند!

هدر نائورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره اعلام کرد که واشنگتن از مسکو می خواهد تا فوراً آن ها را آزاد کرده و از نهادهای حقوقی برای سرکوب مخالفان استفاده نکند.