صدراعظم آلمان گفت: شخصا فکر می کنم که مهاجرت غیرقانونی یکی از بزرگترین چالش ها برای اتحادیه اروپا است و من بر این باورم که ما باید به صورت یکپارچه اقدام کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در یک نشست خبری اظهار کرد: شخصا فکر می کنم که مهاجرت غیرقانونی یکی از بزرگترین چالش ها برای اتحادیه اروپا است و من بر این باورم که ما باید به صورت یکپارچه اقدام کنیم نه یک جانبه و نباید به یک کشور ثالث اتکا داشته باشیم.

اظهارات وی در حالی مطرح شد که اعضای حزبش به بررسی برنامه جدیدی درباره مهاجرت می‌پردازند که براساس آن مقام های محلی قادر خواهند بود تا مهاجرانی را که در سایر کشورهای اروپایی ثبت نام شده اند، نپذیرند.

بحث‌های جدید درباره بحران مهاجرت پس از آن شدت گرفته که ایتالیا از پذیرش یک قایق مهاجران که در بندر این کشور پهلو گرفته بود، امتناع کرد و موجی از انتقادها را برای خود خرید.

از 2015، اروپا با چگونگی رویارویی با تاثیرات کنترل مهاجران روبرو بوده است.