جنگنده بمب افکن های عربستان بامداد پنجشنبه استان صعده یمن را با بمب های خوشه ای ب مباران کردند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از العالم، جنگنده بمب افکن های عربستان منطقه خضوان واقع در شهرستان کتاف استان صعده را هدف بمب های خوشه ای قرار دادند.

بمب های خوشه ای به عنوان تسلیحات ممنوعه در سطح جهان شناخته می شود.