جمعی از اعضای حزب محافظه کار انگلیس موسوم به «توری» اعلام کردند در صورتی که وی تا پاییز سال جاری میلادی نتواند فرایند برگزیت را سامان دهی کند، به اقدام علیه وی دست خواهند زد.

به گزارش خبرگزاری موج، نخست وزیر انگلیس، ترزا می برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا از حزب توری ضرب الاجل گرفت.

جمعی از اعضای حزب محافظه کار انگلیس موسوم به «توری» امروز چهارشنبه به ترزا می نخست وزیر هم حزبی خود ضرب الاجل خروج از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت» را اعلام کردند. این گروه از محافظه کاران انگلیس خطاب به ترزا می اعلام کردند: در صورتی که وی تا پاییز سال جاری میلادی نتواند فرایند برگزیت را سامان دهی کند، به اقدام علیه وی دست خواهند زد.