رئیس جمهور سابق افغانستان از تغییرات نظام پارلمانی این کشور حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان ضمن دیدار با نمایندگان 28 حزب و جریان سیاسی افغانستان از طرح آن‌ها برای تغییر نظام انتخابات پارلمانی و تعیین سهمیه مشخص برای احزاب حمایت کرد.

به گزارش «خامه پرس» کرزی همچنین متعهد شد که یک نماینده به کمیته احزاب اپوزیسیون دولت معرفی کند.

در این دیدار همچنین طرفین توافق کردند تا با مشارکت رهبران احزاب سیاسی و شخصیت‌های ملی نشستی را با محوریت مقابله با تقلب در روند ثبت‌نام رای‌دهندگان این کشور برگزار کنند.

احزاب و جریان‌های اپوزیسیون دولت افغانستان در حالی خواستار تصویب طرح رای قابل انتقال هستند که نظام کنونی انتخابات این کشور تک رای غیرقابل انتقال است و سهمیه‌بندی مشخصی نیز برای احزاب سیاسی در پارلمان وجود ندارد.

گفتنی است که براساس نظام تناسبی و یا «رای قابل انتقال» احزاب سیاسی می‌توانند بنا بر تعداد آرایی که در انتخابات کسب کردند کرسی‌های پارلمان را تصاحب کنند و به جای کاندیدای مستقل احزاب سیاسی خود را در انتخابات نامزد کنند.

این طرح اپوزیسیون دولت همواره با مخالفت ارگ ریاست جمهوری قرار گرفته و باید دید که حمایت کرزی از این طرح تاثیری بر این موضوع خواهد داشت یا خیر.