کشورهای اروپایی از بیم ورود کالا با کیفیت پایین چینی خواستار اعمال محدودیت و کنترل سرمایه گذاری آنها در اروپا شدند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اروپا آنلاین، نمایندگان پارلمان اروپا خواستار اجرای طرح کنترل سرمایه گذاری چین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند. 

شورای اروپا باید گفتگوهای منسجم و فشرده را در این باره آغاز کند

بر اساس اعلام منبع خبری در پارلمان اروپا کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا با ابراز نگرانی نسبت به ورود کالاهای چینی با کیفیت پایین خاطرنشان کردند: پس از تصویب طرح در پارلمان اروپا، شورای اروپا باید گفتگوهای منسجم و فشرده را در این باره آغاز کند.  آنها همچنین اعلام کردند که اقتصاددان های اروپایی باید راهی برای حل این معضل به دولت های خود ارائه دهند.

اتحادیه اروپا

چین با دریافت کمترین هزینه بازارهای اقتصادی جهان را در دست گرفته است. این امر سبب نگرانی کشورهای اروپایی شده و خواستار مقابله جدی با آن هستند.