رهبر جریان صدر آمریکا را یک کشور اشغالگر توصیف کرده و اعلام کرد که به هیچ عنوان اجازه مداخله در امور داخلی عراق را به این کشور نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روسیا الیوم،  هبر جریان صدر عراق به بیان توضیحاتی درباره مواضعش در زمینه دخالت کشورهای دیگر در امور داخلی عراق پرداخت.

مقتدی صدر رهبر جریان صدر در خصوص مداخله آمریکا در زمینه تشکیل کابینه عراق تاکید کرد: آمریکا یک کشور اشغالگر محسوب می شود و اجازه نخواهیم داد که به هیچ عنوان در امور داخلی عراق مداخله کند.

وی در خصوص رابطه عراق با ایران نیز گفت: ایران کشور همسایه ما است که منافع خود را در نظر دارد و امیدواریم که در امور داخلی عراق مداخله نکند همان طور که مخالف مداخله بیگانگان در امور داخلی ایران هستیم.