رسانه های خارجی از تمدید تحریم های سوریه از سوی اتحادیه اروپا خبر دادند.

 به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روسیا الیوم، اتحادیه اروپا تحریم های دولت سوریه را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.