سیاست تحریم ایران ضرر و زیان هنگفتی به شرکای تجاری کشورمان وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، با اعلام تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران و سیاست مجازات و جریمه برای شرکت هایی که این تحریم ها را دور بزنند، مشخص شد که شرکای تجاری کشورمان در بازه زمانی 2010 تا 2015 از 77 میلیارد دلار تجارت با ایران محروم شده اند.

بر اساس این گزارش آلمان بزرگترین بازنده سیاست تحریم آمریکا علیه ایران بوده است. برآورد شده است که آلمان طی سال های 2010 تا 2015 به دلیل سیاست تحریم آمریکا علیه ایران 7.67 میلیارد دلار زیان دیده باشد.

پس از آلمان فرانسه قرار دارد و این کشور نیز طی این سال ها 6.35 میلیارد دلار تجارت با ایران را به دلیل تحریم های آمریکا از دست داده است.

کره جنوبی با از دست دادن 5.11 میلیارد دلار تجارت با ایران در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته است.

میزان زیان برخی کشورهای دیگر از تحریم های آمریکا علیه ایران طی سال های 2010 تا 2015 عبارت است از: ایتالیا 4.68 میلیارد دلار، ژاپن 4.51 میلیارد دلار، سوئد 2.27 میلیارد دلار، اسپانیا 1.69 میلیارد دلار، هلند 1.45 میلیارد دلار، بلژپک 1.43 میلیارد دلار، سوئیس 1.33 میلیارد دلار، انگلیس 920 میلیون دلار، اتریش 580 میلیون دلار، لهستان 290 میلیون دلار، جمهوری چک 230 میلیون دلار، کانادا 190 میلیون دلار، دانمارک 130 میلیون دلار، و آمریکا 110 میلیون دلار.

بر اساس این گزارش سیاست تحریم آمریکا علیه ایران طی سال های 2010 تا 2015 بالغ بر 6.59 میلیارد دلار به نفع تجارت ترکیه با ایران و 560 میلیون دلار به نفع تجارت استرالیا با ایران بوده است.  

نمودار