«نبیه بری» با ۹۸ رأی مجددا به عنوان رئیس پارلمان لبنان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از المنار، «نبیه بری» با ۹۸ رأی مجددا به عنوان رئیس پارلمان لبنان انتخاب شد.

در جلسه نخست پارلمان لبنان که به ریاست میشل المر برگزار شد، نبیه بری برای ششمین بار انتخاب شد.

نبیه بری با ۹۸ رای موافق انتخاب شد و ۲۹ نماینده رای سفید دادند. از سوی دیگر، «ایلی الفرزلی» نیز با ۷۲ رأی به عنوان معاون رئیس پارلمان لبنان انتخاب شد. نبیه بری پس از انتخاب به عنوان رئیس پارلمان لبنان برای ششمین بار، گفت: از ریاست «میشل المر» که جلسه کنونی را اداره کرد، تشکر می کنم. بری در ادامه افزود: از تمامی دوستان و همکاران خود در پارلمان که بار دیگر به من اعتماد کرده و مرا به عنوان رئیس پارلمان انتخاب کردند، قدردانی می کنم.

نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان

پارلمان جدید در یک فضای سیاسی و راهبردی آغاز به کار می کند 

وی اظهار داشت: از مردم لبنان نیز به دلیل مشارکت در انتخابات پارلمانی که اخیرا برگزار شد، قدردانی می کنم. بری در ادامه اظهارات خود تأکید کرد: پارلمان جدید در یک فضای سیاسی و راهبردی آغاز به کار می کند  و یکی از مهمترین مأموریت های آن تصمیم گیری در خصوص حوزه نفتی است.  وی تأکید کرد که انتخابش به عنوان رئیس پارلمان، مسئولیتش را نیز سنگین تر می کند.