معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ریاست مذاکرات هفته آتی وین را در حالی بر عهده دارد که قرار است در آن پیشنهاداتی در راستای حمایت های اقتصادی به ایران مطرح شود.

به گزارش خبرگزاری موج، ریاست نشست هفته آینده وین با ایران مشخص شد.

روزنامه ولت ام زونتاگ در شماره امروز خود با اشاره به نشست هفته آینده وین با حضور نمایندگان ایران و اروپا درخصوص حفظ توافق هسته ای وین نوشت: ریاست نشست وین را «هلگا اشمید»  معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر عهده خواهد داشت. 

این روزنامه در ادامه آورده است: اشمید ریاست نشستی را برعهده دارد که قرار است در آن پیشنهاداتی در زمینه ارائه حمایت های مالی و اقتصادی به ایران مطرح شود. 

نشست هفته آینده اولین نشستی است که بدون حضور نماینده ای از آمریکا برگزار می شود.