«میگل آریاس کانیته» کمیسیونر انرژی اروپا برای گسترش همکاری با ایران، ۲۹ اردیبهشت راهی تهران می شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روزنامه ال پاییس، در پی خروج آمریکا از برجام کانیته 29 اردیبهشت به تهران سفر می کند.

کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا یک هفته پس از خروج آمریکا از برجام، راهی این کشور می شود.

بر این اساس «میگل آریاس کانیته» قصد دارد روز بیست و نهم اردیبهشت با سفر به تهران، با مقامات ایرانی در خصوص گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه انرژی رایزنی کند.

این سومین سفر کانیته به تهران پس از سفرهایش در فروردین ۹۵ و اردیبهشت ۹۶ به شمار می رود.