یک رسانه غربی از شنیده شدن صدای چهار انفجار مهیب در پایتخت عربستان سعودی خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری موج رویترز در خبری فوری و کوتاه از شنیده شدن صدای چهار انفجار مهیب در ریاض پایتخت عربستان سعودی گزارش داده است.