منابع لبنانی اعلام کردند که نتایج بازشماری آرای صندوق های حوزه اول شمال-عکار اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که نتایج بازشماری آرای صندوق های حوزه اول شمال-عکار اعلام شد.

بر اساس این نتایج ۵ نامزد از فهرست «المستقبل عکار» شامل طارق المرعبی، ولید البعرینی و محمد سلیمان هر سه از کرسی های سنی، هادی حبیش از کرسی مارونی ها، وهبی قاطیشا نامزد القوات اللبنانیه برنده اعلام شدند.

از فهرست «عکار قوی» مورد حمایت جریان ملی آزاد با دو کرسی اسعد درغام از کرسی ارتدوکس و مصطفی علی حسین از کرسی علویان برنده اعلام شدند .

شایان ذکر است که انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ لبنان روز یکشنبه برگزار شد.