رئیس سابق سیا گفت: در گذشته روسای جمهوری بوده اند که دروغ می گفتند اما ترامپ از همه برجسته تر است، فرق آنها این است که به نظر می رسد وی رئیس جمهوری است که تصمیمات خود را بر اساس واقعیت‌های عینی نمی‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، پایگاه اینترنتی نشریه کنگره آمریکا (هیل) در گزارشی نوشت: مایک هایدن، رئیس سابق سیا، در مصاحبه ای گفت به همه توصیه می کند با دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا همکاری نکنند.

هایدن گفت از دیدن این که مقامات بلندپایه تلاش می کنند از ترامپ دفاع کنند، ناراحت می شود.

وی افزود: "آنها هرچقدر بیشتر در این دولت باشند، اعتبار شخصی شان بیشتر تهدید می شود."

رئیس سابق سیا گفت: "چه زمان از ایفای نقش سپر بلا دست برمی‌دارید؟"

هایدن ضمن آن که به همکاران سابق درباره همکاری با ترامپ این توصیه ها را کرد، به جوان‌ترهایی که می خواهند به دولت بپیوندد نیز هشدار داد و گفت "ممکن است بخواهید پیش نویس نامه ای را در کشوی میز کار خود داشته باشید." منظور وی نامه استعفا بود.

وی گفت در گذشته روسای جمهوری بوده اند که دروغ می گفتند اما ترامپ از همه برجسته تر است.

هایدن گفت فرق آنها این است که به نظر می رسد وی رئیس جمهوری است که تصمیمات خود را بر اساس واقعیت‌های عینی نمی‌گیرد.