جنبش حماس نسبت به تمدید ریاست عباس در کمتیه اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری موج، سخنگوی حماس با اشاره به تمدید ریاست محمود عباس بر کمیته اجرایی ساف گفت که نتیجه این نشست را قبول ندارد.

"فوزی برهوم" خاطر نشان کرد: نشست جدایی و به حاشیه راندن که محمود عباس (ابومازن) رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و تیم حامی او تشکیل داده و با سازمان آزادیبخش فلسطین در آن غوطه ور شده تا از دیدگاه سیاسی شکست خورده حمایت کند، قابل قبول نیست و نتایج حاصل از آن فاقد بعد قانونی و دموکراسی است.

برهوم ادامه داد: پس از شکست تمام تلاش ها برای تحقق وحدت، عباس کسانی را که در کف زدن مهارت دارند، گرد آورده و کمیته اجرایی را طبق خواست خود تشکیل داد تا هر طرح سازشکارانه از جمله معامله قرن را تمدید کند؛ معامله ای که با محاصره غزه و مبارزه با مقاومت آغاز شده و تا هماهنگی امنیتی و جلوگیری از حضور فلسطینی ها در کرانه باختری به منظور مقابله با تصمیمات ترامپ پیش رفته است.