ریاست محمود عباس بر کمیته اجرایی ساف تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اسکای نیوز، مجدد محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مجددا به عنوان رئیس شورای اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین انتخاب شد.

این اتفاق در جریان نشست شورای ملی فلسطین صورت گرفت. این نشست چهار روز ادامه داشت.

در جریان این نشست شورا کمیته اجرایی جدیدی را تعیین کرد که عالی‌ترین هیات در سازمان آزادی بخش فلسطین محسوب می‌شود.

کمیته اجرایی ساف ۱۸ عضو دارد که سه تن نماینده جنبش فتح و نمایندگانی از ۱۳ گروه ساف و چند تن نیز مستقل هستند. کمیته مرکزی ۱۲ عضو دارد که شامل نمایندگان این گروه‌ها و افراد مستقل و رؤسای کمیته‌ها در شورای ملی و سندیکاها است.