سازمان ملل درباره احتمال آواره شدن هفتصد میلیون نفر در جهان تا سال 2030 به علت بحران آب آشامیدنی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری موج، سازمان ملل هشدار داد: منابع تامین آب آشامیدنی در جهان با چالش های جدی روبروست که خطر آواره شدن هفتصد میلیون نفر را تا سال 2030 به علت کمبود آب آشامیدنی افزایش می دهد.

براساس گزارش جدید سازمان ملل، چهل درصد از ساکنان جهان از کمبود آب آشامیدنی سالم رنج می برند. با ادامه روند فعلی در سال ۲۰۳۰، حدود دو میلیارد نفر در جهان مجبور خواهند شد از آب آشامیدنی ناسالم استفاده کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج