وزرای دفاع جمهوری آذربایجان و گرجستان سند همکاری نظامی امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، این سند همکاری در جریان سفر لوان ایزوریا وزیر دفاع گرجستان به باکو در دیدار با ذاکر حسن اف همتای آذربایجانی امضا شد.

حسن اف در دیدار با لوان ایزوریا با اشاره به روابط راهبردی جمهوری آذربایجان و گرجستان آن را برای توسعه دو کشور و نیز تامین امنیت در منطقه مهم عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه جمهوری آذربایجان و گرجستان در قالب تامین امنیت طرح های اقتصادی منطقه ای، برنامه های دو جانبه و نیز در چارچوب ناتو و درچارچوب نهادهای نظامی جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه همکاری می کنند، بر ضرورت گسترش حوزه های فعالیت نظامی تاکید کرد . 

وی از گرجستان در رابطه با حمایت از جمهوری آذربایجان در نهادهای بین المللی و به رسمیت شناختن تمامیت ارضی این کشور ابراز قدردانی کرد و گفت که جمهوری آذربایجان نیز از تمامیت ارضی گرجستان حمایت می کند.

لوان ایزوریا نیز سفرهای متقابل مقامات جمهوری آذربایجان و گرجستان را نشانه سطح بالای روابط دو کشور عنوان کرد و گفت: در تعمیق روابط باکو و تفلیس روابط دوستی جمهوری آذربایجان و گرجستان نقش مهم را داشته است. 

طرفین در این دیدار، فرصت های همکاری در زمینه نظارت بر تسلیحات را بررسی و در خصوص چشم انداز روابط نظامی، نظامی فنی ، اموزش نظامی ، پزشکی نظامی ، برگزاری تمرینات نظامی مشترک ، سازماندهی گروههای کاری و مسایل دیگر مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردند . 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج