متعاقب نقض مکرر آتش بس در خطوط مرزی کشمیر و کشتار غیر نظامیان، اسلام آباد مناطق مسکونی اطراف خطوط مرزی کشمیر را خالی از سکنه می کند.

 به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روزنامه پاکستان، در پی ادامه نقض آتش بس در مناطق مرزی کشمیر اعلام کرد مناطق مسکونی این منطقه تخلیه می شود.

متعاقب نقض مکرر آتش بس توسط هند در خطوط مرزی کشمیر و کشته شدن غیر نظامیان ساکن در مناطق اطراف این منطقه، اسلام آباد تصمیم گرفت که این مناطق را خالی از سکنه و افراد مقیم این ناحیه را به مناطق محفوظ منتقل کند.

در این خصوص «راجه فاروق حیدر» سروزیر ایالت کشمیر تحت کنترلِ پاکستان به تمامی مقامات مناطق اطراف خطوط مرزی کشمیر دستور داد تا همه افراد ساکن این مناطق را به منطقه ای محفوظ منتقل کرده تا از صدمات مالی و جانی در امان باشند.

در مراحل ابتدایی، روستاهای اطراف خطوط مرزی کشمیر تخلیه شده اند

در این راستا «اکسپرس نیوز» نیز اعلام کرد که این برنامه تخلیه مناطق مسکونی در حال انجام و در مراحل ابتدایی، روستاهای اطراف خطوط مرزی کشمیر تخلیه شده اند.

خطوط مرزی کشمیر

این روزنامه افزود که در صورت متوقف نشدن نقض آتش بس توسط هند در این منطقه، این تخلیه در مرکز شهر ها نیز صورت خواهد پذیرفت.

لازم به ذکر است که طبق قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ به مدت ۱۰ سال در خطوط مرزی کشمیر آتش بس برقرار بود اما بعد از گذشت ۱۰ سال و شدت گرفتن اعتراضات و درگیری ها در کشمیر، این آتش بس مجددا در سال ۲۰۱۳ نقض شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج