«فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق طی حکمی «عقیل جاسم الموسوی» را به سِمَت رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر این کشور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از شبکه سومریه نیوز، «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر این کشور را منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، «عقیل جاسم الموسوی» توسط رئیس جمهوری عراق به عنوان رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر این کشور منصوب شد. 

از سوی دیگر، «میزر الشمری» نیز به عنوان معاون رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر عراق تعیین شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج