مورخ فرانسوی با اشاره به افزایش حملات تروریستی در سطح دنیا، استاندارد دوگانه غرب در مواجهه با دو گروه داعش و پ.ی.د/ پ.ک.ک را غیرقابل قبول دانست.

به گزارش خبرگزاری موج، رسانه های ترکیه که به شدت از سوی دولت این کشور تحت مراقبت هستند در راستای سیاست مقامات این کشور گزارش و خبر می نویسند.

خبرگزاری آناتولی در گزارشی با عنوان سیاست دو گانه غرب در برخورد با تروریسم از نگاه مورخ فرانسوی نوشت: رومان کالیت مورخ و کارشناس فرانسوی معتقد است که سیاست های غرب در قبال گروه های تروریستی یکسان نیست.

به نوشته این خبرگزاری ترکیه، کالیت معتقد است که گروه داعش یک گروه تروریستی از نگاه غرب است ولی پ ک ک یک گروه تروریستی نیست و این در حالی است که ترکیه از سوی این گروه تروریستی ضربات زیادی متحمل شده است.

خبرگزاری آناتولی به حمایت های ترکیه از گروه تروریستی داعش اشاره ای نکرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج