نمایشگاه بین الملل کتاب دمشق پایتخت سوریه چارشنبه آینده در این شهر درهای خود را به روی بازدید کنندگان باز می کند.

به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، تحت نظارت بشار اسد رئیس جمهور سوریه، دوره بیست ونهم نمایشگاه کتاب ساعت 7 بعدازظهر روز چهارشبنه آینده گشایش می یابد وتا روز 12 ماه آینده در کتابخانه ملی اسد واقع در دمشق را ادامه دارد.

مدیرعامل کتابخانه ملی اسد صالح الصالح گفت: تدارکات مقدماتی برای این دوره از نمایشگاه کتاب دیده شده است امریست که در افزایش تعداد شرکت کنندگان از لحاظ کمیت وکیفیت نسبت به دوره قبل قابل لمس بوده است که شماری شرکت کنندگان بیشتر از 150 شرکت کننده رسیده است.

الصالح افزایش مشارکت های عربی در این سال نسبت به سال گذشته نقطه قابل توجهی دانست.

صالح افزود چشن امضای چند کتاب در غرفه اتحادیه نویسندگان عرب وانجمن عمومی کتاب سوریه به علاوه بر انتشارات خصوصی گرفته خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج