بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل، از فردا عرضه سفته های جدید را به موازات سفته های قبلی در شعب آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سفته های جدید از فردا ۱۱ تیرماه در شعب بانک ملی ایران عرضه می شود.

این سفته  ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است و بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل، از فردا عرضه آن ها را به موازات سفته های قبلی در شعب آغاز خواهد کرد.

سفته های جدید نسبت به نمونه قبلی از نظر ظاهری با تغییراتی همراه بوده است. گفتنی است سفته های قدیمی همچنان دارای اعتبار می باشد.