سامانه سمات به عنوان ابزاری برای دسترسی بر خط به اطلاعات تسهیلات و تعهدات افراد و اشخاص در بانک توسعه صادرات پیاده سازی و راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ، این سامانه با ایجاد ارزش افزوده از طریق یکپارچه سازی و تعامل پذیری آن با دیگر سامانه های اطلاعاتی به دنبال پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است.

کارکردهای سمات شامل بررسی و کنترل میزان تسهیلات و تعهدات دریافتی و اعتبارسنجی مشتریان به منظور تصویب حدود اعتباری قابل تخصیص است.

از دیگر قابلیت های سامانه سمات می توان به مواردی چون نگهداری سوابق و اطلاع رسانی جهت بروز رسانی صورت های مالی حسابرسی شده، حذف محدودیت زمانی و جغرافیایی در ارتباط بانک و مشتری و امکان تهیه گزارش های نظارتی و پایش مستمر بر حساب ها ، تسهیلات و تعهدات مشتریان اشاره کرد.