سرپرستی‌های برتر و ساعی سال97 بیمه‌کوثر براساس شاخص‌های طرح تحول و حرکت راهبردی بیمه کوثر (طرح تحرک) معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط‌عمومی بیمه کوثر ، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شرکت، ضمن بیان این مطلب در همایش سالانه کارکنان بیمه کوثر که با حضور اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، معاونان، مدیران و کارکنان ستاد و سرپرستی‌ها برگزار شد، تصریح‌کرد: این همایش به منظور بررسی عملکرد سال97، آگاه‌سازی همکاران، بررسی نقشه راه، بیان اهداف راهبردی و برنامه‌های سال98 و همچنین افرایش تعامل میان آنان برپا شد.

ابوالفضل آقادادی گفت: سرپرستی‌ها براساس شاخص‌های فروش، ضریب و نسبت خسارت، کنترل و پرداخت خسارت، مطالبات سررسید شده، عملکرد سرپرستی در مقایسه با سال گذشته در شرکت و صنعت بیمه  در استان، خسارت‌های معوق، مناقصات، کشف تخلف و تقلب، مناقصات، امور نمایندگان و آموزش، پایش و ارزیابی شدند.  

وی با بیان اینکه سرپرستی‌های بوشهر، یزد، ایلام، لرستان و تهران به ترتیب حایز رتبه‌های برتر در تحقق برنامه‌های شرکت در سال گذشته شدند، خاطرنشان‌کرد: استان‌های فارس، کرمانشاه، البرز، خراسان‌رضوی و مازندران به ترتیب به‌ عنوان سرپرستی‌های ساعی انتخاب شدند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بیمه کوثر افرود: میثاق‌نامه کارکنان در 14 محور که بیان‌کننده اهداف و برنامه‌های سال 98 شرکت است، طراحی شد و تمامی شرکت کنندگان پس از مطالعه آن را امضا کردند.