میرزایی، مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان کرمانشاه از ادغام شعبه فرهنگیان (۵۸۳۳) با شعبه بلوار طاقبستان (۵۸۱۱) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران، بر این اساس، شعبه فرهنگیان (۵۸۳۳) به شعبه بلوار طاقبستان (۵۸۱۱) واقع در کرمانشاه ، بلوار طاقبستان، بین کوچه های ۱۲۳ و ۱۲۴ انتقال یافته و مشتریان می توانند با شماره تلفن: ۳۴۲۱۷۱۹۱-۰۸۳ و دورنگار: ۳۴۲۱۷۱۹۰-۰۸۳ تماس حاصل نمایند.