دربررسی عملکرد بانک های دولتی در سال 1396 که به تازگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است، عملکرد بانک توسعه صادرات موفق و " خوب " ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ، در نتایج نهایی این ارزیابی بانک توسعه صادرات در مقام دوم بین شش بانک دولتی قرار گرفته است.

براساس این گزارش، این بانک در ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی بانک های دولتی در سال 96، از مجموع 1000 امتیاز اختصاصی 957 امتیاز را از آن خود کرده است.

همچنین بانک توسعه صادرات و با دریافت 1592 امتیاز از مجموع 2000 امتیاز، حدود 80 درصد از اهداف کمی مدنظر در ارزیابی یاد شده را محقق کرده است.