مدیرشعب استان یزد بانک ایران زمین به اتفاق هیاتی از مدیران استانی این مدیریت به منظور تعامل و همکاری با مدیران ارشد شرکت گرانول مروارید یزد گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، پورحسنی مدیراستان ضمن تاکید بر حمایت بانک ایران زمین از تولیدات داخلی، از شرکت گرانول مروارید برای ایجاد اشتغال در منطقه قدردانی کرد و خواستار تعامل و توسعه همکاری در تمامی زمینه ها بخصوص در زمینه حوالجات و اعتبارات اسنادی ارزی شد.

پورحسنی گفت: سرمایه گذاری وگسترش فعالیت های تولیدی، اشتغال پایدار را در کشور به دنبال خواهد داشت و در این راستا اولویت نخست بانک ایران زمین تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه های تولیدی است تا زنجیره های تولید درداخل کشور تکمیل شده و به سمت خودکفایی در تولید و اشتغال پایدار حرکت کنیم.

لازم به ذکر است، شرکت گرانول مروارید یزد،با بیش از 15 سال سابقه به تولید و عرضه مواد اولیه بهبود یافته وکامپاندهای پلاستیک فعالیت دارد. این شرکت دارای خطوط اکستروژن تولیدی تک مارپیچ و دو مارپیچ مجهز به سیستم کنترل کامپیوتری خودکار است در نتیجه پارامترهای فرآیند تولید با توجه به خصوصیات ذاتی مواد پلیمری تنظیم و کنترل می گردند.

در پایان این نشست مدیران استانی بانک ایران زمین از بخش های مختلف کارخانه شامل: انبار مواد اولیه ،خط تولید، آزمایشگاه و انبار محصولات تولیدی بازدید بعمل آوردند.