از سوی مدیرعامل بانک ایران زمین سرپرست اداره سرمایه انسانی بانک منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، علی گلشنیان با حکم پورسعید مدیرعامل سرپرست اداره سرمایه انسانی بانک شد.

در متن حکم پورسعید خطاب به گلشنیان آمده است: نظربه تعهد، سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست اداره سرمایه انسانی منصوب می شوید.

گلشنیان پیش از این به عنوان روسای شعب فاطمی، نارمک، سرافراز، شیخ بهایی و یوسف آباد مشغول به فعالیت بود.