ارتقای سازمان‌ها و شرکت‌ها با پاسخگویی مدیران و کارشناسان آن مجموعه به ذی‌نفعان و مشتریان محقق می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط‌عمومی بیمه‌کوثر، مدیرعامل شرکت با حضور در اداره امورمشتریان و رسیدگی به شکایات و پس از شنیدن انتقادها و پیشنهادهای ذی‌نفعان و پاسخ به تماس مشتریان خاطرنشان کرد: پاسخگویی تعهد در قبال مسئولیت است و مدیران و کارشناسان باید برای تامین رضایت بیمه‌شدگان تلاش کنند.

مجید مشعلچی فیروزآبادی خدمت به بیمه‌شدگان و همراهی با بیمه‌گذاران را یک اصل دانست و گفت: اکنون این شرکت با ایجاد راه‌های ارتباطی گوناگون، برقراری ارتباط با مشتریان، ایجاد بانک اطلاعاتی و باشگاه مشتریان توانسته است بسترهای رضایت ذی‌نفعان را فراهم کند. 

وی با بیان اینکه پاسخگویی مولفه حیاتی برای موفقیت در مدیریت است، تصریح‌کرد: کارکنان پاسخگوی بدون واسطه در برابر ذی‌نفعان هستند و باید برای احقاق حقوق و کسب رضایت ارباب‌رجوع، افزایش اثربخش اقدامات خویش و شناسایی و اصلاح کاستی‌های موجود برنامه‌ریزی کنند و طرح‌های خود را ارایه دهند.