بانک ایران زمین در نظر دارد در خصوص تهیه و تأمین 480.000 قطعه کارت بانکی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 1397/08/26 لغایت روز دو شنبه مورخ 1397/09/05 با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب جاری شماره 1-122559-11-500 بنام "حساب امور مالی بانک ایران زمین" از ساعت 7:30 الی 16:30 به نشانی: تهران، بلوار میرداماد، نبش شمس تبریزی شمالی، پلاک 187، ساختمان بانک ایران زمین، طبقه همکف، واحد 3 مدیریت پشتیبانی مراجعه نمایند.