در حال حاضر در شهر کربلا روند تحویل ارز عادی است و هیچ ازدحامی در این خصوص وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، پیش از این در  سه  نقطه این شهر با ١٧ باجه ،ارز اربعین به زائران تحویل می شد که به علت خلوتی ،این سه نقطه به یک نقطه و چهار باجه کاهش یافت و نیروهای این مراکز به سایر مراکز اعزام شدند.

بر اساس این گزارش ،با توجه به افزایش حجم جمعیت زائران به کربلا طی روزهای آتی، به زودی تعداد مراکز و باجه های تحویل ارز در این شهر افزایش خواهد یافت.