ارائه خدمات درمانی شبانه روزی به زائران اربعین با 30 نفر کادر پزشکی و پرستاری طی مدت دو هفته، برنامه اصلی موکب درمانی بیمارستان بانک ملی ایران است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، موکب گروه درمانی بیمارستان بانک ملّی ایران در مسیر زائران اربعین حسینی (ع) مستقر شد.

ارائه خدمات درمانی شبانه روزی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) با 30 نفر کادر پزشکی و پرستاری طی مدت دو هفته، برنامه اصلی این موکب است.

موکب درمانی بیمارستان بانک ملی ایران در طریق الحسین (ع) عمود 202 برپاست. ارائه خدمات در این موکب رایگان است و منابع آن از محل هزینه شخصی کارکنان بانک به ویژه کارکنان بیمارستان و پزشکان تامین شده است.