موزه بانک ملی ایران امروز میزبان دانش آموزان نخبه قمی بود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، 21 نفر از دانش آموزان کلاس ششم دبستان نخبگان قم که از اعضای کانون جوانه های این بانک نیز هستند، امروز به موزه بانک آمدند.

آشنایی با تاریخچه پول، اشیای موجود در موزه، تاریخچه بانک ملی ایران، طراحی و رنگ آمیزی اسکناس و نیز روند نشر پول جزو برنامه های این دیدار بود.