دو شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان کردستان به منظور بهسازی شبکه دسترسی و بهبود پراکندگی شعب به مکان جدید منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، بر اساس این اعلام، شعبه آبیدر (کد۵۴۰۸) به شعبه کشاورز تغییر نام داده و مشتریان، مراجعین و متقاضیان می توانند برای دریافت خدمات حضوری به آدرس سنندج: خیابان کشاورز – روبه روی بانک ملی مراجعه کرده و یا با شماره تلفن های ۲۱-۳۵۲۴۷۷۲۰ و دورنگار ۳۵۲۴۷۷۲۰ تماس حاصل کنند.
همچنین شعبه قروه نیز با همان نام به آدرس قروه : خیابان شریعتی – روبه مجتمع اقبال انتقال یافته است.