مدیر شعب استان های غرب کشور بانک ایران زمین با رئیس نظام پزشکی استان همدان در راستای حمایت از سلامت جامعه و تعامل با جامعه پزشکی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، تورج سلیمانی مدیر استان به اتفاق غیاثوند رئیس شعبه همدان با آقای مدرکیان رئیس نظام پزشکی استان همدان دیدارکردند.

در این دیدار راه های تامین اعتبارات لازم بمنظور ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات پزشکی به جامعه در استان همدان مورد بحث قرار گرفت و توافقاتی صورت گرفت که درآینده با تعامل بانک ایران زمین و نظام پزشکی استان همدان تحقق خواهد یافت.

در پایان طرفین بر گسترش همکاری فی مابین تاکید کردند.