محور دویست و پنجاه و پنجمین شماره مجله بانک ملی ایران به بانکداری شبکه های اجتماعی با محوریت پیام رسان بله اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این شماره از مجله بانک موضوع پیشتازی بانک ملی ایران در بانکداری شبکه های اجتماعی را بررسی کرده و «بله» را به عنوان افقی روشن در این حوزه از زبان عضو هیات مدیره و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک روایت کرده است.

گفت و گو با مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد، گزارشی از تیم طراحی و توسعه «بله»، گپ و گفتی با مشتریان درباره بانکداری اجتماعی و گزارشی از بانکداری شبکه های اجتماعی در ایران و جهان، بخش های دیگری از پرونده این شماره مجله است.

کارکنان شعبه میدان جمهوری اصفهان، رئیس شعبه خیام جنوبی ارومیه، کارکنان اداره کل حسابداری و بودجه و رئیس شعبه باجگیران بانک ملی ایران نیز در این شماره از مجله گفت و گوهایی داشته اند.

این شماره مجله بانک ملی ایران در 112 صفحه منتشر شده و امکان دریافت آن از طریق سایت بانک نیز با مراجعه به آدرس www.bmi.ir و قسمت اخبار و نشریاتبانک فراهم است.

مجله بانک ملی