امکان برداشت وجه بدون نیاز به کارت روی دستگاه‌های خودپرداز بانک قرض الحسنه مهر ایران راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، با استفاده از خدمت مذکور، تمامی مشتریان می توانند بدون در اختیار داشتن کارت و در مواقع ضروری نسبت به دریافت وجه از طریق خودپرداز های بانک قرض الحسنه مهر ایران اقدام کنند.

فرآیند دریافت وجه در سرویس «برداشت وجه بدون کارت» به گونه ای است که شخص متقاضی در صورت به همراه نداشتن یا مفقودی کارت بانکی خود، می تواند از طریق تکمیل اطلاعات در سامانه اینترنت بانک (انتقال وجه > برداشت وجه بدون کارت > ارسال پول) ، شناسه برداشت را به شماره موبایل شخص دریافت کننده پول ارسال و به وسیله ی هر یک از دستگاه های خودپرداز بانک (منوی خدمات بدون کارت – کلید منوییF۸ ) نسبت به ورود شناسه دریافتی و در نهایت رمز برداشت (نمایش داده شده در اینترنت بانک) اقدام و وجه مورد نظر را دریافت کند.