مجوز ٢ صرافی در پی عدم رعایت قوانین و ضوابط باطل و ٧ صرافی نیز بین یک تا سه ماه از ادامه فعالیت منع و تعلیق شدند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در پی عدم رعایت قوانین و ضوابط، مجوز ٢ صرافی باطل و ٧ صرافی نیز بین یک تا سه ماه از ادامه فعالیت منع و تعلیق شدند.

در همین زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، از تمامی صرافی ها خواست ضمن رعایت دقیق مقررات، نسبت به تطبیق فعالیت های خود خصوصاً خرید و فروش ارز با مقررات تعریف شده اقدام کنند .