نماگرهای اقتصادی شماره 92، مربوط به بهار سال 1397 منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی شماره 92 از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی این بانک انتشار یافت.

برای دریافت این شماره به منوی نشریات و پژوهش ها در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی مراجعه کنید.

نماگرهای اقتصادی