بانک قرض الحسنه مهر ایران اقدام به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب محصولی جدید با عنوان "اندوخته بانوان مهر ایران" کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک با هدف ارزش‌آفرینی بیشتر برای جامعه زنان کشور و توانمندسازی بانوان خانه دار و کارآفرین و به منظور ارائه خدمات بانکی متناسب با این قشر، اقدام به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب محصولی جدید با عنوان "اندوخته بانوان مهر ایران" کرده است.

در این طرح متقاضیان علاوه بر توسعه فضای کسب و کار خود می توانند در ارتقای سطح رفاه خانواده هایشان نیز موثر واقع گردند.

شایان ذکر است که در این طرح جامعه هدف که کلیه بانوانی هستند که متقاضی دریافت تسهیلات قرض الحسنه بوده و از طریق افتتاح حساب و انجام پس انداز ماهیانه مطابق با شرایط و ضوابط اعلامی، علاوه بر استفاده از خدمات بانک، از تسهیلات قرض الحسنه نیز می توانند استفاده کنند به ۲ گروه تفکیک می شوند.

گروه اول بانوان سرپرست خانوار هستند که می توانند با ارائه معرفی نامه مراکز استانی سازمان بهزیستی از تسهیلات طرح اندوخته بانوان مهر ایران با امتیاز ویژه و مطابق با سایر ضوابط و شرایط بهره مند شوند.

همچنین گروه دوم سایر بانوان هستند که می توانند از تسهیلات طرح اندوخته بانوان مهر ایران، مطابق ضوابط و شرایط مربوطه استفاده نمایند.

در این طرح هر یک از بانوان حائز شرایط افتتاح حساب می توانند با پس انداز مبلغ مستمر ماهیانه، نسبت به افزایش اندوخته خود اقدام نموده و از تسهیلات طرح اندوخته بانوان مهر ایران بهره مند شوند.

شایان ذکر است که از مزایای طرح اندوخته بانوان مهر ایران می توان به مواردی چون: اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در راستای رفع نیازها و احتیاجات ضروری بانوان بویژه بانوان محترم سرپرست خانوار؛ امکان پس انداز مبالغ خرد و برنامه ریزی جهت استفاده از تسهیلات قرض الحسنه؛ ایجاد انگیزه در بانوان جهت اشتغال و کارآفرینی و نیز افزایش سلامت روانی خانواده اشاره کرد.