مدیر عامل بانک توسعه صادرات، با پیشنهاد وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی عضو شورای فقهی بانک مرکزی شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات، با پیشنهاد وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی عضو شورای فقهی بانک مرکزی شد.

در  متن نامه مسعود کرباسیان خطاب به عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی آمده است،

جناب آقای دکتر همتی

رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

به منظور اجرای ماده (۱۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران برای عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی می گردند.

  این نامه در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ صادر شده است.