بانک سینا در راستای عمل به تعهدات در زمینه مسئولیت های اجتماعی و اجرای مفاد تفاهم نامه با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، تسهیلات متعددی را برای توسعه اشتغال مناطق روستایی پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک سینا، در راستای کمک به توسعه اشتغال در مناطق روستایی تا 15 مرداد ماه تعداد 2.144 طرح به مبلغ 12000 میلیارد ریال تسهیلات با برآورد اشتغالزایی 21.400 نفر در این بانک مصوب شده که از این تعداد 1.605 مورد به مبلغ 7.700 میلیارد ریال به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.

طبق این گزارش؛ به 1.480 طرح مذکور با امکان اشتغالزایی برای 14.000 نفر به مبلغ بیش از 5.000 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و نزدیک به 800 طرح از مجموع طرح های معرفی شده به مبلغ 2.400 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده که اشتغالزایی 6.700 نفر را به همراه داشته است.

گفتنی است بانک سینا؛ اعطای تسهیلات به طرح های اشتغالزایی مناطق روستایی را طی امضای قرارداد همکاری با معاونت توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری و بنیاد علوی از سال 94 آغاز کرده و با حمایت از طرح های مختلف، نقشی تاثیرگذار در این خصوص ایفا نموده است.