اجرای نهایی طرح صیاد به تاریخ 1397/08/06 موکول و به مدت 2 ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بانک پاسارگاد، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی ج.ا.ا، بـه منظور همراهی با مشتریان بانک‌ها و مردم عزیز، اجرای نهایی طرح صیاد به تاریخ 1397/08/06 موکول و 2 ماه تمدید می‌گردد. ضروری است آن دسته از مشتریانی که هنوز چک صیادی دریافت نکرده‌اند، طی این مدت نسبت به دریافت دسته‌چک‌های جدید اقدام کنند.

خاطر نشان می شود فرصت تعیین شده، نهایی و قطعی بوده و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بعد از مهلت زمانی فوق صرفاً چک‌های قدیم در بانک صادرکننده امکان وصول خواهند داشت.