با الزام بانک مرکزی و تاکید بر اجرایی شدن سامانه صیاد در بانک ملی ایران، از روز چهارم شهریورماه چک های غیر صیادی در سامانه چکاوک قابل وصول نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، پس از پایان مهلت تعیین شده، دریافت وجه چک های غیرصیادی فقط در بانک صادرکننده آن ممکن است.

تعویض دسته چک های قدیمی و تعویض آن با دسته چک های صیادی در همه شعب بانک ملی ایران امکان پذیر است.