استفاده از خدمات الکترونیک بانک تجارت در بامداد روز شنبه 27 مرداد به دلیل بهبود وضعیت زیر ساختی شبکه بانک با اختلال موقتی همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک تجارت ، این اختلال از ساعت 1:30 لغایت 4:30 بامداد روز شنبه 27 مرداد در خدمات الکترونیک  شامل تلفن بانک، اینترنت بانک ، موبایل بانک، خدمات کارت و دستگاههای خودپرداز و POS بانک تجارت ایجاد می شود و پس از اتمام عملیات بروز رسانی سیستم ها ، خدمات مذکور  طبق روال در اختیار مشتریان قرار می گیرد.  روابط عمومی بانک تجارت پیشاپیش از همکاری و صعه صدر مشتریان ارجمند قدردانی می نماید.