سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) به منظور یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته‌چک‌های بانکی از سوی بانک مرکزی پیاده‌سازی شده است. استفاده از طراحی خطی،‌ الیاف فلورسنتی، کاغذ حساس به مواد شیمایی، چاپ نامرئی و ریز نوشته از مهم‌ترین مشخصات امنیتی چک‌های صیاد است.

به گزارش خبرگزاری موج،  بانک پاسارگاد اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

مشتریان عزیز؛ با توجه به عدم پذیرش چک های غیر صیادی (طرح قدیم) از شهریورماه 1397 در سامانه چکاوک بانک مرکزی، خواهشمند است تا 31 اَمرداد 1397 نسبت به واگذاری چک های غیرصیادی (طرح قدیم) دیگران نزد خود اقدام نموده و در صورتی‌که دسته چک غیرصیادی (طرح قدیم) بانک پاسارگاد در اختیار دارید جهت تعویض آن تا آخر اَمرداد به شعبه‌های بانک مراجعه نمایید.

توجه داشته باشید که از شهریورماه سال جاری، چک‌های غیرصیادی (طرح قدیم) هر بانک تنها در شعبه‌های همان بانک قابل وصول خواهد بود. همچنین به مشتریانی که تا تاریخ 31 اَمرداد 1397 نسبت به واگذاری چک‌های غیر صیادی تاریخ آینده خود(حتی چک‌های با تاریخ بعد از 31 اَمرداد 1397) اقدام نمایند، 30درصد تخفیف در کارمزد واگذاری چک‌های مذکور تا تاریخ یادشده اعطا می‌گردد.