بانک رفاه کارگران در راستای مسئولیت های اجتماعی خود بیش از 15 میلیارد ریال به منظور بازسازی و یا ساخت مدرسه، مسجد و ... اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک طی سال 96 و دو ماهه ابتدای سالجاری با تخصیص 15 میلیارد و 400 میلیون ریال اقدامات زیر را در عرصه مسئولیت های اجتماعی طی سال 96 و دو ماهه اول سالجاری انجام داده است.
-تخصیص 8 میلیارد ریال به منظور بهبود فضای آموزشی در شهرستان چالدران آذربایجان غربی
-تخصیص 1.5 میلیارد ریال به منظور ساخت مدرسه در شهرستان تازه تاسیس مبارک شهر آذربایجان شرقی
-مساعدت مالی 500 میلیون ریالی به ستاد دیه کشور
-تخصیص 1.5 میلیارد ریال به منظور ساخت مدرسه در حومه شهر زاهدان
- مساعدت مالی 400 میلیون ریالی به منظور بازسازی مسجد ولیعصر تبریز
-تخصیص 3.5 میلیارد ریال به منظور کمک به ساخت مدرسه در روستای منجیل آباد شهرستان رباط کریم