شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه، 3675میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش کشاورزی پرداخت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی تهران بزرگ،این میزان تسهیلات حدود 36درصد از کل تسهیلات پرداختی در این مدیریت را شامل می شود.